top of page

Smo osnovna šola v urbanem okolju Rogoška Slatina, v katero je vključenih približno 400 učencev od 1. do 9. razreda. Poleg našega dinamičnega in ustvarjalnega osebja, ki ga sestavlja 35 dobro usposobljenih učiteljev, imamo odlično ekipo drugih strokovnih delavcev, ki so v učencem v pomoč in podporo pri učenju. Šola je dvonadstropna stavba. Ponuja 22 učilnic, ki so zasnovane tako, da zagotavljajo raznolik kurikulum. Na voljo je tudi knjižnica, računalniška učilnica, športna dvorano, šolska kuhinja in velika jedilnica. Uporabljamo novo tehnologijo in ponujamo delo z iPadi in uporabo interaktivnih tabel. Pred šolo imamo zelenico, košarkarsko in nogometno igrišče. Šola je vključena v številne nacionalne projekte (bralna pismenost, zdrava šola, shema šolskega sadja) in več mednarodnih projektov (Norveški finančni mehanizem, eTwinning, Erasmus+). 

Kontakt: Natalija Herič (natalija.heric@1osrogaska.si)

Spletni naslov: www.1osrogaska.si

bottom of page