top of page

Razvojna agencija ANATOLIKI SA

Razvojna agencija ANATOLIKI SA je bila ustanovljena leta 1995 s strani lokalnih oblasti, ki so želele uresničiti strateški načrt s ciljem preoblikovanja regije v zeleno cono. ANATOLIKI SA je orodje za hitrejši in celovitejši pristop k temu cilju. Uporablja vzporedne intervencije v vseh sektorjih družbe za doseganje integriranega lokalnega razvoja z izvajanjem sofinanciranih projektov EU. ANATOLIKI SA deluje na naslednjih oseh: človeški viri, okolje in infrastrukture, energija, trajnostna mobilnost, okoljsko izobraževanje, socialna ekonomija in kmetijski razvoj. Delničarji ANATOLIKI SA so: 9 lokalnih oblasti, 3 gospodarske zbornice, 3 združenja in 7 zadrug.

Kontakt: Thomas Gkegkas (tomgkekas@anatoliki.gr)

Spletni naslov: www.anatoliki.gr

bottom of page