top of page

IMRO

IMRO je bil ustanovljen leta 2009 z namenom zagotavljanja učinkovite podpore okolju prijaznim politikam in pobudam na Madžarskem. Sodelovali so v številnih projektih, ki jih je financirala EU in pri organizaciji vrste dogodkov, vključno z izobraževalnimi dejavnostmi na prostem, predavanji, tečaji in kampanjami za ozaveščanje o temah kot so varstvo okolja, podnebne spremembe, energetska učinkovitost, zeleno podjetništvo in trajnost. Organizacija je zavezana k trajnostnemu življenjskemu slogu, zato želijo prebivalstvu, institucijam, lokalnim oblastem, podjetjem in drugim organizacijam posredovati okoljsko in energetsko učinkovit način življenja. V ta namen IMRO ponuja kompleksne energetske nasvete in izvaja projekte ozaveščanja.

Kontakt: Bence Cseke (cseke.bence@imro.hu)

Spletni naslov: www.imro.hu

bottom of page