top of page

VODNA AGENCIJA

Društvo Vodna agencija je bilo ustanovljeno leta 2013, da bi opozarjalo na potrebo po odgovornem odnosu do vode v naravi, predvsem pitne vode. V Sloveniji smo začeli s podporo pobudi za vpis vode kot človekove pravice v Ustavo Republike Slovenije. Ta pobuda je bila uspešna in v letu 2016 je Slovenija kot prva država v Evropi v ustavo vpisala, da je človekova pravica do vode nedotakljiva. Dejavnosti organizacije so različni modeli izobraževanja, ki temeljijo na inovativnem izdelku ali mini napravah za neposredno spremljanje porabe vode iz pipe. Vzporedno z razvojem same naprave je napredoval tudi razvoj organizacije. S svojimi izkušnjami želimo prispevati k razvoju sorodnih projektov. Prav tako se moramo veliko naučiti in izboljšati naše znanje. Razvijamo založniško dejavnost in vsako leto organiziramo mednarodno konferenco na temo s področja voda, kjer predstavljamo naše koordinatorje in sodelavce ter s tem povezane projekte.

Kontakt: Majda Adlešić (majda.adlesic@vodnaagencija.org)

Spletni naslov: www.vodnaagencija.org

bottom of page